Посіпаки

Серед форм недоброчесності виокремлено так зване поплічництво. Останніми роками у науково-освітньому середовищі почастішали (або більше стали відомими громаді) такі дії уповноважених на ухвалення доленосних для науковців та освітян рішень, що несумісні з мораллю. Переважно це конфлікт інтересів, замовчування недоброчесності інших колег, покривання недоброчесних заради поточної або перспективної вигоди, колективний зговір, виконання ганебних доручень, ухвалення рішень на користь керівників, безвідповідальність тощо. Таких недоброчесних осіб стали називати "посіпаками".

 

Сергій Вижва

Лілія Гриневич

Валерій Іванов

В'ячеслав Кириленко

Володимир Ковтунець

Василь Кремень

Світлана Криштоф

Михайло Поплавський

Максим Стріха

Андрій Шевцов

 

Кириленкогейт ― посіпаки Кириленко: понад 60 осіб у справі присудження та збереження наукового ступеню (доктора наук) плагіатору та імітатору науки Катерині Кириленко:

Загальний список

Науковий консультант: Грітченко А.Г.

Офіційні опоненти:

Бутенко В.Г., Костриця Н.М., Радул В.В.

Рецензенти:

Акімова О.В., Гриньова В.М., Гриньова М.В., Єрмакова С.С., Кривошея І.І., Курлянд З.Н., Михайличенко О.В., Сікорський П.І., Смолюк І.О., Федяєва В.Л., Шапран О.І., Богданов І.Т. та Крамаренко А.М., Кічук Н.В. та Іванова Д.Г.

Підписанти сфальсифікованих актів упровадження результатів дисертаційного дослідження:

Бігус О.О., Бондар І.С., Ільченко М.Ю., Носко М.О., Постоловський Р.В.

Спеціалізована вчена рада Д 26.004.18 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ухвалила рішення про присудження наукового ступеню та вдруге підтвердила ухвалу свого рішення):

Голова спецради Ніколаєнко С.М., Заступник голови Амеліна С.М., Учений секретар Буцик І.М., Боголюбов В.М., Броварський В.Д., Гедзик А.М., Демешкант Н.А., Жерноклєєв І.В., Іваницький О.І., Козяр М.М., Костриця Н.М., Кручек В.А., Лузан П.Г., Пригодій М.А., Чайка В.М., Чернишова Є.Р.

Експертна комісія у спецраді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди:

Гриньова В.М., Іонова О.М., Попова О.В.

Спеціалізована вчена рада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди (ухвалила висновок експертної комісії про відсутність плагіату у дисертації):

Голова спецради Прокопенко І.Ф., Заступник голови Золотухіна С.Т., Гриньова В.М., Іонова О.М., Михайличенко О.В., Попова О.В. та інші члени спецради.

Атестаційна колегія МОН України (ухвалила 15.12.16 рішення спецради про присудження наукового ступеню та вдруге 1.07.16 підтвердила ухвалу свого рішення):

Гриневич Л.М., Бакіров В.С., Греба Р.В., Губерський Л.В., Дутчак М.В., Згуровський М.З., Клименко Л.П., Кравець В.П., Кремень В.Г., Крижанівський Є.І., Омельченко С.О., Пономаренко В.С., Смолій В.А., Степаненко М.І., Телелим В.М., Яковлєв М.І., учені секретарі колегії ― керівництво Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Шевцов А.Г. і Криштоф С.Д. (відповідальні особи міністерства у справах присудження здобувачам наукових ступенів).

А також Михайло Поплавський та В'ячеслав Кириленко.

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики