Кремень Василь

Зображення
Василь Кремень
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додаткові дані про статус:
Академік Національної академії наук України
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 і 2017 роках на звання "Посіпака року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за розширення НАПНУ шляхом включення плагіаторів. http://e-csr.org.ua/node/12 ; http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт НАПНУ