Наукова етика

Наукова етика

 

Напрям діяльності Центру "Наукова етика"

 

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики.

 

Загальна інформація:

Етика – норми поведінки, сукупність моральних правил певної суспільної чи професійної групи.

Етична поведінка – сукупність вчинків та дій людини (людей), що відповідають тим нормам моралі, які склались у суспільстві, або до яких воно прагне.

Етичні норми – система загальних цінностей і правил.

Етика ділових стосунків – це принципи, що виокремлюють правильну поведінку від неправильної.

Етичні принципи не витримують зіткнення з реальною дійсністю. Етична поведінка не гарантує успіх у справах. Особливістю етики в сучасному суспільсві є те, що вона ґрунтується не на ідеалах, ідеологічних постулатах, а на відповідальності за ближнього і за самого себе. Рівень морального розвитку і особистості, і організації в цілому визначається орієнтацією на гуманістичні універсальні принципи: рівність людських прав, повагу людської гідності (справедливість); благоговіння перед життям людини (людей). Етика – це, передовсім, вибір.

 

Етичний компонент, в тій чи іншій формі, завжди був присутній в науковій діяльності.
Проблема поєднання наукового і етичного в наш час набуває безпрецендентної актуальності. З новою силою актуалізується питання про гармонізацію знань про закони природи, соціуму та моралі.
Нині створився небезпечний дисбаланс між природознавством та гуманітарними науками.

Джерело: Монографія "Етика науки: виклики сучасності", 2014. Автори М.М.Кисельов, Т.В.Гардашук, С.І.Грабовський та ін.