Пропозиції Центру "Етос"

֎  Професійне зростання / Підвищення кваліфікації

Викладацька майстерність Лекторська досконалість Педагогічна досконалість Учительська майстерність

Центр діє з метою сприяння:

֎  Навчання керівників закладів вищої освіти та їх підрозділів упровадженню Міжнародного стандарту ISO 21001:2018 "Системи менеджменту в освітніх організаціях"

Сертифіковані фахівці Центру

ISO21001

֎  Партнерство із закладами вищої освіти для впровадження системи менеджменту якості або вдосконалення систем менеджменту закладу відповідно до вимог міжнародних стандартів:

     □ Системи управління якістю організації ISO 9001:2015
     □ Система екологічного менеджменту ISO 14001:2015
     □ Системи менеджменту в освітніх організаціях ISO 21001:2018
     □ Системи управління безпекою харчових продуктів ISO 22000:2018
     □ Системи управління інформаційною безпекою ISO 27001:2013; ISO 27001:2022
     □ Системи управління щодо протидії корупції ISO 37001:2016
     □ Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001:2018
     □ Система енергетичного менеджменту ISO 50001:2018

֎  Партнерство із закладами вищої освіти заради їх ділової досконалості шляхом удосконалення систем менеджменту відповідно до Моделі досконалості Європейського фонду менеджменту якості (EFQM)

֎  Навчання керівників організацій (установ, закладів) і підрозділів упровадженню процедур, спрямованих на ділову досконалість, упровадженню Моделі досконалості EFQM у систему менеджменту організації

֎  Навчання фахівців з напрямів відповідно до систем менеджменту

ISO9001 ISO14001 ISO22000 ISO27001 ISO45001 ISO50001  

 

֎  Консультування, методична допомога з питань:

     □ наукової та академічної етики, розроблення та впровадення етичних кодексів, створення та організації роботи комітетів / комісій з етики

     □ академічної доброчесності, академічної недоброчесності, плагіату, розроблення програми сприяння (розвитку) академічної доброчесності та викорінення академічної недоброчесності, плагіату, списування тощо

     □ якості освіти

     □ захисту академічних прав освітян і науковців

     □ ділової досконалості, впровадження процедур, спрямованих на вдосконалення менеджменту якості організацій (установ, закладів)

     □ підготовки організацій до сертифікації систем менеджменту

 

У разі впровадження конкретних заходів / проєктів Центр пропонує післяпроєктне супроводження у визначений двома сторономи термін.

 

Контакти Центру: center@e-csr.org.ua; +38 (096) 520 24 05; +38 (066) 006 85 84; +38 (063) 354 54 92