Плагіатори

Плагіат — найпоширеніша форма академічної недоброчесності в Україні.

Плагіат — це результат привласнення (авторства) чужого продукту праці у будь-якій формі або запозичення частини творчого доробку іншої людини без посилання на джерело приналежності. У підсумку плагіатор оприлюднює роботу як оригінальну за своїм авторством.

Найлаконічніше визначено плагіат в англійському словнику "Websters Encyclopedic Dictionary" (1997): це "несанкціоноване використання мови і думки іншого автора та подання їх як своїх власних". Отже плагіатор в освіті або науці переважно по суті є крадієм чужих текстів.

Плагіат у всьому науковому та академічному світі вважають злочином. В Україні ж плагіат не сприймають як злодіяння, і першочергово чиновництво сприяє розквіту такої форми шахрайства.

 

Анна Білоус

Олександр Волосовець

Лілія Гриневич

Руслан Гурак

Володимир Демченко

Максим Демченко

Сергій Демченко

Віктор Євдокімов

Катерина Кириленко

Інна Костиря

Анжела Лященко

Олена Непочатенко

Станіслав Ніколаєнко

Борис Новожилов

Володимир Пашков

Марина Шопіна

Арсеній Яценюк

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики