Ніколаєнко Станіслав

Зображення
Станіслав Ніколаєнко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
Посада
Додаткові дані про статус:
екс-міністр освіти і науки України
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Вид академічної недоброчесності
Опис викриття:
Викривачка Т.С.Пархоменко, доктор філософських наук, професор
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Відзнака 2016 року "Токсичний ректор" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за "перманентне публічне хамство" по відношенню до колег, сексизм у ставленні до жінок-науковців, просування та захист плагіаторки Катерини Кириленко, збереження та розвій лисенковщини в сучасній Україні. Номінований у 2016 році також на звання "Плагіатор року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фотодокази
сертифікат
Фото:
сайт Latifundist.com
Часовий показник, періоди