"Чорні списки"

"Чорні списки" складені за публічними даними та відображають проблемне поле освіти і науки — академічну недоброчесність. Недоброчесними освітянами та науковцями є:

Списки складено за офіційними (публічними) даними та оприлюднено 22.12.17. Джерела наведені по кожному факту академічної недоброчесності, кожній особі у списку тощо.

Інформація може доповнюватися з відкриттям нових фактів або уточненням наведених даних.

Особисті дані (посада, ступінь, звання, місце роботи тощо) наведено на дату вчинення акту недоброчесності, або на дату викриття, або на дату внесення у список недоброчесних.