"Чорні списки"

За Законом України "Про вищу освіту" тільки плагіат визначено формою недоброчесності (недослівно), за яку плагіатор може мати певні санкції. Однак події 2016 року в освітньо-науковому середовищі та нормативно-інституціонального характеру довели неспроможність передусім чиновництва дотримуватися діючих норм та Закону України. Саме така довготривала ганебна практика сприяла створенню списків недоброчесних в освіті та науці.

"Чорні списки" складені за публічними даними та відображають проблемне поле освіти і науки — академічну недоброчесність. Недоброчесними освітянами та науковцями є:

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики