Перелік комплекту матеріалів щодо академічної доброчесності

Бажано, щоб академічна спільнота, а саме педагогічний колектив разом із студентським / учнівським товариством закладу освіти розробили такі матеріали для утвердження засад академічної доброчесності:

 1. Термінологія: академічна доброчесність, академічна недоброчесність, плагіат (академічний плагіат) тощо
 2. Законодавча база щодо академічної доброчесності, академічної недоброчесності, плагіату (академічного плагіату)
 3. Суб'єкти: хто (за посадою, статусом) має стосунок до академічної доброчесності-недоброчесності, хто (за посадою, статусом) має нести відповідальність за порушення академічної доброчесності
 4. Інформаційна кампанія
 5. Програма / Положення 
 6. Сайт чи розділ на сайті закладу, інші інформаційні ресурси
 7. Цінності академічної спільноти
 8. Прояви академічної недоброчесності (види порушень академічної доброчесності)
 9. Види відповідальності (академічної, адміністративної тощо)
 10. Кодекс (кодекси) етики
 11. Комітет / Комісія з етики
 12. Порадник
 13. Стимули до академічної доброчесності та бар'єри стосовно академічної недоброчесності
 14. Система покарання за прояви академічної недоброчесності (порушення академічної доброчесності)
 15. Оголошення про заходи, конкурси та їх підсумки