Плагіатори

Плагіат — найпоширеніша форма академічної недоброчесності в Україні.

Плагіат — це результат привласнення (авторства) чужого продукту праці у будь-якій формі або запозичення частини творчого доробку іншої людини без посилання на джерело приналежності. У підсумку плагіатор оприлюднює роботу як оригінальну за своїм авторством.

Найлаконічніше визначено плагіат в англійському словнику "Websters Encyclopedic Dictionary" (1997): це "несанкціоноване використання мови і думки іншого автора та подання їх як своїх власних". Отже плагіатор в освіті або науці переважно по суті є крадієм чужих текстів.

Плагіат у всьому науковому та академічному світі вважають злочином. В Україні ж плагіат не сприймають як злодіяння, і першочергово чиновництво сприяє розквіту такої форми шахрайства.

 

Анна Білоус

Олександр Волосовець

Лілія Гриневич

Руслан Гурак

Володимир Демченко

Максим Демченко

Сергій Демченко

Віктор Євдокімов

Катерина Кириленко

Інна Костиря

Анжела Лященко

Олена Непочатенко

Станіслав Ніколаєнко

Борис Новожилов

Володимир Пашков

Марина Шопіна

Арсеній Яценюк


 

знак окликуСписок складено за офіційними (публічними) даними та оприлюднено у грудні 2017 року. Джерела наведені по кожному факту академічної недоброчесності, кожній особі у списку тощо.

Інформація може доповнюватися з відкриттям нових фактів або уточненням наведених даних.

Особисті дані (посада, ступінь, звання, місце роботи тощо) наведено на дату вчинення акту недоброчесності, або на дату викриття, або на дату внесення у список недоброчесних.