"Смітникові журнали" в Україні

В останні десятиліття відомими стають все більше фактів зниження якості опублікованих матеріалів у частині наукових видань, віднесених Міністерством освіти і науки України до фахових. Редакції наукових видань подекуди, якщо не в переважній більшості, публікують матеріали авторів в їхній (авторській) редакції, без проведення "сліпого" подвійного рецензування ("double-blind"), перевірки редакціями матеріалів на плагіат та наукову новизну ("peer review"). Є непоодинокі випадки, коли редакційні колегії наукових журналів мають статус "весільних генералів", не ухвалюють жодних рішень щодо публікацій статей, не обговорюють жодних питань редакційної політики. Є приклади декларування редакціями наукових видань дотримання редакційної етики, яка і не впроваджена, і порушується. А ще бентежить такий професіоналізм деяких  редакцій, що допускають видання титульних (!) аркушів недоладною українською мовою.

Водночас вимоги Міністерства освіти і науки України до наукових видань та публікацій здобувачів наукового ступеню абсолютно не сприяють поданню до редакцій якісних наукових текстів.

Науково-освітня спільнота стурбована таким станом наукових публікацій. На жаль, громадськість не має впливу на ситуацію довкола наукових видань у нашій країні (окрім, звісно, створення власного якісного наукового доробку). Для інформування суспільства про вищевказані негативні тенденції та публічного осуду недоброчесних керівників як наукових видань, так і університетів, академій, що є засновниками цих журналів, ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" введена у 2017 році спеціальна номінація "Смітниковий журнал 2017" (http://e-csr.org.ua/node/189).

 

Астма і алергія

Видання (журнал) Астма та алергія
Заклад Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України
Засновник Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України
Статус Фахове видання
Галузь, профіль видання Медицина
Редакційна колегія Л.О.Яшина (головний редактор), д-р. мед. наук, проф., Н.Г.Горовенко, д-р. мед. наук, проф., Д.І.Заболотний, д-р. мед. наук, проф., Г.Л.Гуменюк, д-р. мед. наук, доц., Ю.Г.Антипкін, д-р. мед. наук, проф., А.З.Бандрівська, П.Барнс, проф., Д.М.Бойко, д-р. мед. наук, доц., Н.А.Геппе, д-р. мед. наук, проф., Л.О.Горячкіна, д-р. мед. наук, проф., М.І.Гуменюк, д-р. мед. наук, О.Я.Дзюблик, д-р. мед. наук, проф., Є.М.Дитятківська, д-р. мед. наук, С.В.Зайков, д-р. мед. наук, проф., Л.Д.Калюжна, д-р. мед. наук, проф., М.М.Кужко, д-р. мед. наук, проф., Дзюблик д-р. мед. наук, проф., І.С.Лемко, д-р. мед. наук, В.М.Мельник, д-р. мед. наук, проф., С.М.Недельська, д-р. мед. наук, проф., О.М.Охотникова, д-р. мед. наук, проф., Т.О.Перцева, д-р. мед. наук, проф., Б.М.Пухлик, д-р. мед. наук, проф., Л.І.Романюк, д-р. мед. наук, Ю.І.Фещенко, д-р. мед. наук, проф., С.Харітонов, д-р філос. (богословіє/теолог. дослідж. і медицина), А.А.Чумак, д-р. мед. наук, проф., О.М.Рекалова, д-р. мед. наук, В.В.Чоп´як, д-р. мед. наук, проф., В.О.Юхимець, д-р. мед. наук, с.н.с.


Нагороджнено у 2017 році відзнакою "Смітниковий журнал" за відсутність рецензування, внаслідок чого опубліковано статтю про оздоровчий ефект чудотворних ікон.

 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації

Видання (журнал) Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації
Заклад Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Засновник Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Статус Фахове видання
Галузь, профіль видання Соціальні комунікації
Редакційна колегія В.Д.Демченко (головний редактор), д-р філол. наук, проф, М.В.Бутиріна, д-р наук із соц. комунік., проф., Н.В.Підмогильна, д-р філол. наук, проф., С.В.Демченко, д-р наук із соц. комунік., проф., І.В.Крупський, д-р істор. наук, проф., Н.М.Поплавська, д-р філол. наук, проф., Ю.Е.Фінклер, д-р філол. наук, проф., Дж.Лунгі, д-р наук із соц. комунік., А.Ногуера, д-р філол. наук, проф., М.Піркко, д-р наук із гуманіст. наук, О.В.Гудошник, канд. філол. наук, доц.


Номіновано у 2017 році за системне друкування статей з академічним плагіатом, за наявність у редколегії знаних та відомих у світі плагіаторів, наукових керівників і консультантів плагіаторів.

 

Наукові записки Інституту журналістики

Видання (журнал) Наукові записки Інституту журналістики
Заклад Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Засновник Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Статус Фахове видання
Галузь, профіль видання Соціальні комунікації; всі сфери журналістських і журналістикознавчих досліджень
Редакційна колегія В.В.Різун (головний редактор), д-р філол. наук, проф. , Ю.Грімм, д-р наук (Dr. Habil.), проф.; Н.М.Сидоренко, д-р флол. наук, проф., О.Я.Гоян, д-р філол. наук, проф., В.Ф.Іванов, д-р філол. наук, проф., О.Д.Пономарів, д-р філол. наук, проф., О.Л.Порфімович, д-р політ. наук, проф., Т.О.Приступенко, канд. іст. наук, проф., К.С.Серажим, д-р філол. наук, проф., Т.В.Скотникова, канд. тех. наук, ст. наук. співробіт., В.І.Теремко, д-р наук із соц. комунік., доц., А.А.Чічановський, д-р політ. наук, проф., О.В.Александров, д-р філол. наук, проф., В.М.Галич, д-р філол. наук, проф., О.Г.Ткаченко, д-р філол. наук, проф., Т.Валяс, д-р гуманіт. наук, проф.


Номіновано у 2017 році за системне друкування статей з академічним плагіатом, за наявність у редколегії знаних та відомих у світі плагіаторів, наукових керівників і консультантів плагіаторів.

 

Питання культурології

Видання (журнал) Питання культурології
Заклад Київський національний університет культури і мистецтв
Засновник Київський національний університет культури і мистецтв
Статус Фахове видання
Галузь, профіль видання Питання теорії та історії української і світової культури; теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтвознавства
Редакційна колегія М.М.Поплавський (голова), д-р. пед. наук, проф., О.О.Білецька, доц., С.Д.Безклубенко, д-р. філос. наук, проф., І.В.Петрова, д-р культурол., проф., А.Н.Гончарова, д-р культурол., проф., Т.А.Долбенко, д-р культурол., проф., Ю.С.Сабадаш, д-р культурол., проф., П.Є.Герчанівська, д-р культурол., проф., Є.В.Більченко, д-р культурол., доц., А.І.Гурбанська, д-р. філол. наук, проф., В.В.Ластовський, д-р. іст. наук, проф., Р.Д.Михайлова, д-р мист., проф., М.М.Бровко, д-р. філос. наук, проф., А.В.Курочкін, д-р. іст. наук, проф., А.С.Брацкі, д-р гуманіт. наук, П.Розвадовські, д-р гуманіт. наук, Л.М.Владиковська, канд. філол. Наук, доц.


Номіновано у 2017 році за публікацію робіт з академічним плагіатом, зокрема матеріали К.Кириленко.

 

Проблеми трибології

Видання (журнал) Проблеми трибології
Заклад Хмельницький національний університет
Засновник Хмельницький національний університет
Статус Фахове видання
Галузь, профіль видання Теоретические исследования (физика, химия, механика, математика); контактная механика трения, износа, смазки, долговечность и надежность узлов трения машин и агрегатов; проблемы трибоматериаловедения; ... (рос.)
Редакційна колегія А.Г.Кузьменко (головний редактор), д-р техн. наук, А.В.Дыха, канд. техн. наук, Н.Е.Скиба, Р.И.Силин, д-р техн. наук, В.Г.Каплун, д-р техн. наук, С.Г.Костогрыз, д-р техн. наук, Р.В.Сорокатый, д-р техн. наук, В.М.Александров, д-р техн. наук, А.Е.Андрейкив, д-р техн. наук, В.А.Войтов, д-р техн. наук, Я.Н.Гладкий, д-р техн. наук, П.Дирих, д-р техн. наук, Г.М.Драпак, канд. техн. наук, В.Д.Евдокимов, д-р техн. наук, Г.С.Калда, д-р техн. наук, Я.А.Крыль, д-р техн. наук, П.Пьєц, д-р техн. наук, Н.П.Мазур, д-р техн. наук, В.П.Олександренко, канд. техн. наук, М.И.Пашечко, д-р техн. наук, Е.С.Переверзев, д-р техн. наук, В.Б.Рудницкий, д-р техн. наук, Н.Ф.Семенюк, д-р техн. наук, Л.А.Сосновский, д-р техн. наук, М.С.Стечишин, д-р техн. наук, В.П.Стрельников, д-р техн. наук, Н.В.Чернец, д-р техн. наук, В.В.Шевеля, д-р техн. наук, М.И.Черновол, д-р техн. наук (рос.)


Номіновано у 2017 році за нефаховість, що призвело до оприлюднення низки статей, в яких наведено "розв'язок" "відомих" математичних проблем.

 

Modern Science ― Moderní věda

Видання (журнал) Modern Science ― Moderní věda 
Заклад Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (офіційний представник журналу в Україні, директор Д.Г.Кучеренко)
Засновники Innovative park-company "Nemoros" (Prague, Czech Republic)
The East European Center of Fundamental Researchers (Budapest, Hungary)
Галузь, профіль видання Результати фундаментальних досліджень; сталий розвиток, передові технології, інновації; промислові та управлінські інновації; економіка, соціологія, політологія, суспільні комунікації; міжнародні відносини, державне управління, право; філософія, історія, психологія, педагогіка; технічні науки, будівництво, інженерна справа; дизайн, мистецтво, архітектура; фізика, астрономія, математика, інформатика; лінгвістика, філологія, переклад, літературознавство; медицина, фармація, фізіологія, валеологія; хімія, біологія, екологія, сільське господарство.
Редакційна колегія І.А.Ігнатьєва, д-р екон. наук, проф., Д.Г.Кучеренко, канд. екон. наук, доц., Р.Россі, О.Д.Гудзинський, д-р екон. наук, проф., Г.І.Олехнович, д-р екон. наук, проф., А.О.Гудкова, канд. екон. наук, с.н.с., Н.Л.Яковенко, д-р іст. наук, проф., О.М.Макаренко, д-р мед. наук, проф., Н.А.Мамонтова, д-р екон. наук, проф., Н.І.Чаграк, канд. пед. наук, доц., Н.М.Дем'яненко, д-р пед. наук, проф., Н.Ю.Іванова, канд. екон. наук, доц., Ю.П.Чорноморець, д-р філос. наук, проф.


Номіновано у 2017 році за публікації в журналі праць К.Кириленко.

 


Перелік складено за публічними даними та оприлюднено 20.01.2017. З появою інших наукових видань, що не дотримуються світової практики відкритого доступу, етики публікацій та підривають імідж української науки, перелік буде доповнено.