Про Центр

Центр академічної етики та досконалості в освіті "Етос" створено у 2019 році, але історія Центру має початок 2015-16 року. Скорочена назва Центру: Центр "Етос".

Засновники Центру

Центр діє з метою сприяння:

□ утвердженню етичних засад у взаємодії суб’єктів (учасників) освітньої і наукової діяльності,
□ професійному зростанню фахівців,
□ досягненню ділової досконалості організацій,
□ забезпеченню якості освіти й наукових досліджень.


Центр є членом Української асоціації досконалості та якості з 2019 року.


Завдання Центру

Центр "Етос" ставить такі завдання у своїй діяльності в освітньому і науковому середовищі:

○ підтримка академічних свобод і утвердження етичних засад у відносинах суб’єктів, які діють у системі освіти й науки країни;
○ сприяння поширенню цінностей доброчесності в академічному середовищі країни;
○ оцінювання стану досконалості організації і сприяння розвитку ділової культури організацій;
○ забезпечення права суб’єктів освітньої й наукової діяльності на доброчесне академічне середовище, захист їхніх академічних прав і свобод;
○ участь у реалізації програм професійного зростання, неперервної освіти тощо;
○ упровадження принципів соціальної відповідальності у діяльність закладів освіти й наукових установ країни;
○ забезпечення партнерської взаємодії всіх сторін, заінтересованих у розвитку вітчизняної освіти і науки на засадах творчості, академічної доброчесності, соціальної відповідальності, стійкого досягнення результатів, ділової досконалості;
○ реалізація заходів досягнення професійної досконалості;
○ допомога у впровадженні ефективних методів управління організаціями;
○ сприяння реалізації заходів із забезпечення якості освіти й наукових досліджень.


Сфера, напрями і форми діяльності Центру

Діяльність Центру сконцентрована в освітній і науковій сфері:

Сфера діяльності Центру "Етос"

Увесь спектр діяльності ми зводимо до кількох напрямів:

  1. наукова етика й академічна доброчесність
  2. соціальна відповідальність (у сфері освіти і науки)
  3. захист академічних прав (захист прав освітян і науковців)
  4. якість освіти та ділова досконалість

 

Центр "Етос" здійснює діяльність у таких формах:

Форми діяльності Центру "Етос"

Центр "Етос" ― це громадська організація, неприбуткова організація, непідприємницьке товариство. Центр є добровільним об’єднанням професійних діячів у галузі освіти і науки, створено на основі єдності інтересів засновників.

Засновниками Центру є науковці, освітяни й активні громадські діячі у сфері освіти і науки України. Засновники Центру ― кандидати і доктори наук (7 осіб).

Центр виконує свою просвітницьку та експертну політику публічно, висвітлює свою діяльність за допомогою сайту та інших інформаційних ресурсів.

Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права"; "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про громадські об’єднання"; "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації"; кодексів "Цивільний кодекс України", "Податковий кодекс України"; положень Конституції України та засад Статуту Центру.

 

Товариство Центру "Етос"