Фальсифікатори

Фальсифікація в науковій праці — це приховане маніпулювання фактичними даними. Це ганебна практика, коли результати виконаного наукового, дослідницького завдання вигадані або невірно вказані автором. Коли фальшують дані своїх праць здобувачі наукового ступеню (аспіранти, докторанти), це відбувається тільки усвідомлено. Тобто фальсифікація, фабрикація даних — це вид обману, це дії, спрямовані на обман, це свідоме викривлення реальності, підміна справжнього стану досліджуваного явища фальшивим. Фальсифікатор у науці представляє суспільству неправдиве дослідження, проведене з корисливою метою.

 

Олександр Волосовець

Едуард Глазков

Вікторія Євдокимова

Валерій Запорожан

Катерина Кириленко

Михайло Кротевич

Микола Кузьмінець

Вікторія Ципко


 

знак окликуСписок складено за офіційними (публічними) даними та оприлюднено у грудні 2017 року. Джерела наведені по кожному факту академічної недоброчесності, кожній особі у списку тощо.

Інформація може доповнюватися з відкриттям нових фактів або уточненням наведених даних.

Особисті дані (посада, ступінь, звання, місце роботи тощо) наведено на дату вчинення акту недоброчесності, або на дату викриття, або на дату внесення у список недоброчесних.