Фальсифікатори

Фальсифікація в науковій праці — це приховане маніпулювання фактичними даними. Це ганебна практика, коли результати виконаного наукового, дослідницького завдання вигадані або невірно вказані автором. Коли фальшують дані своїх праць здобувачі наукового ступеню (аспіранти, докторанти), це відбувається тільки усвідомлено. Тобто фальсифікація, фабрикація даних — це вид обману, це дії, спрямовані на обман, це свідоме викривлення реальності, підміна справжнього стану досліджуваного явища фальшивим. Фальсифікатор у науці представляє суспільству неправдиве дослідження, проведене з корисливою метою.

 

Олександр Волосовець

Едуард Глазков

Вікторія Євдокимова

Валерій Запорожан

Катерина Кириленко

Михайло Кротевич

Микола Кузьмінець

Вікторія Ципко

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики