Мобінг, булінг...

знак окликуЦентр "Етос" стосовно мобінгу серед освітян і науковців проводить опитування на тему "Прояви мобінгу в закладах освіти та наукових установах". Запрошуємо, колеги, вельмишановні добродії, заінтерсанти, долучатися до такого дослідження. Опитування анонімне, усі результати будуть представлені в узагальненому вигляді та згодом доступні тут на сайті Центру.

Анкета

 


Серед низки порушення людських прав в освіті відносно учасників освітньої діяльності є такі, що відносять до форм насильства, дискримінації, зокрема, такі: мобінг*, булінг*, харасмент*, ейджизм*, едалтизм*, джейнізм*, ейблізм*, лукізм*, чи спричинені гендерною* основою.

До причин, які призводять до прояву насилля належать: людська нерівність, нетолерантність спільноти через суспільні стереотипи, ставлення до проблеми насильства у самому суспільстві, сімейне виховання, традиції формування ієрархій у колективах тощо.

Наша держава визнає тільки одну із форм насильства, що може мати місце у закладах освіти, а саме булінг. Однак мобінг є не менш поширеним у нашому суспільстві загалом і в закладах освіти зокрема. 


Мобінг — це систематичне цькування людини, психологічний терор, форми зниження авторитета, способи психологічного тиску на співробітника у колективі, зазвичай з метою його звільнення.

Проявами мобінгу є:

□ несправедлива критика
□ непомірні навантаження та причіпки до роботи
□ цілеспрямована дезінформація та створення перепон у роботі
□ відкрита неприязнь і агресія
□ доноси і скарги
□ насмішки і жарти "за спиною"
□ посягання на соціальний авторитет, плітки і вигадки про "жертву"
□ ігнорування
□ маніпулювання, провокації
□ дрібні капості на адресу жертви
□ зговір у разі ухвалення колективного рішення

 

Булінг (цькування) — "діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого".

Ознаками булінгу є:
○ систематичність (повторюваність) діяння,
○ наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності),
○ дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та / або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та / або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Закон України "Про освіту" (доп. 2018) містить положення стосовно протидії булінгу. Українським законодавством передбачена відповідальність стосовно булінгу, і не тільки покарання за вчинення проступку, а й за приховування таких випадків.

 

 

*  мобінг походить від "mob" (англ.) — юрба

*  булінг (англ.) — залякування, цькування, знущання, зневажлива докучлива поведінка (причіпки / чіпляння)

*  харасмент (англ.) — переслідування, домагання, вербальне приниження гідності людини; поведінка, що порушує недоторканність приватного життя іншої людини, завдає незручності або шкоди через тиск психологічного чи іншого штибу

*  ейджизм (англ.) — негативне ставлення до людини за ознакою її віку; упереджене ставлення до старших людей порівняно з молодими

*  едалтизм (англ.) — зверхнє ставлення дорослих до дітей або людей, молодших за віком; демонстрування дорослою людиною свого завищеного статусу до дітей та підлітків

*  джейнізм (фр., англ.) — надання переваги молодим людям перед старшими за віком

*  ейблізм (англ.) — негативне / упереджене ставлення до людини за ознакою її інвалідності, хронічної фізичної хвороби

*  лукізм (англ.) — негативне ставлення за ознакою зовнішності людини, стосується фізично привабливих (за стереотипами) людей

*  гендер / ґендер (лат., англ.) — низка ознак людини, що характеризує її особистість у соціумі; гендерна теорія заперечує гендерну поляризацію, гендерні стереотипи, пріоритет біологічних характеристик людини та передбачає забезпечення гендерної рівності