Імітатори науки (псевдонауковці)

В Україні наявність наукового ступеню, вченого звання тощо є переважно ознакою престижу, ніж прагненням до розвитку науки та країни. Це підтверджується все зростаючим заохоченням Міністерства освіти і науки України до регулярного (частого) підтвердження кількісних, а не якісних показників-досягнень науковця або здобувача. Така багаторічна практика призвела до знецінення наукових розвідок, імітування наукової діяльності за рахунок друкування т.зв. дисертацій без наукової новизни, публікації матеріалів у наукових журналах без рецензування, створення "дисертаційного" бізнесу ("фабрик дисертацій"), представлення до захисту роботи як своєї, однак виконаної іншими особами.

Імітація науки стимулює здобувачів наукового ступеню та претендентів на вчене звання до створення псевдонаукових робіт. Разом з тим варто зазначити, що дискусії та наукове обґрунтування критеріїв щодо розмежування науки та псевдонаукових робіт ще тривають.

 

Валерій Бебик

Катерина Кириленко

Євген Мачуський

Світлана Свіжевська

Юрій Тесля

Євгеній Ходаківський