Імітатори науки (псевдонауковці)

В Україні наявність наукового ступеню, вченого звання тощо є переважно ознакою престижу, ніж прагненням до розвитку науки та країни. Це підтверджується все зростаючим заохоченням Міністерства освіти і науки України до регулярного (частого) підтвердження кількісних, а не якісних показників-досягнень науковця або здобувача. Така багаторічна практика призвела до знецінення наукових розвідок, імітування наукової діяльності за рахунок друкування т.зв. дисертацій без наукової новизни, публікації матеріалів у наукових журналах без рецензування, створення "дисертаційного" бізнесу ("фабрик дисертацій"), представлення до захисту роботи як своєї, однак виконаної іншими особами.

Імітація науки стимулює здобувачів наукового ступеню та претендентів на вчене звання до створення псевдонаукових робіт. Разом з тим варто зазначити, що дискусії та наукове обґрунтування критеріїв щодо розмежування науки та псевдонаукових робіт ще тривають.

 

Валерій Бебик

Катерина Кириленко

Євген Мачуський

Світлана Свіжевська

Юрій Тесля

Євгеній Ходаківський

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики