Недоброчесні ректори вищих навчальних закладів

Катерина Амосова

Віктор Андрущенко

Віль Бакіров

Ольга Бігус

Ігор Богданов

Ігор Бондар

Леонід Губерський

Микола Дмитриченко

Валерій Запорожан

Михайло Згуровський

Леонід Клименко

Володимир Кравець

Євстахій Крижанівський

Афанасій Ломакович

Станіслав Ніколаєнко

Микола Носко

Світлана Омельченко

Володимир Онищенко

Володимир Пашков

Микола Поляков [1.05.1946-21.09.2020]

Володимир Пономаренко

Руслан Постоловський

Іван Прокопенко

Микола Степаненко

Василь Телелим

 


 

знак окликуСписок складено за офіційними (публічними) даними та оприлюднено у грудні 2017 року. Джерела наведені по кожному факту академічної недоброчесності, кожній особі у списку тощо.

Інформація може доповнюватися з відкриттям нових фактів або уточненням наведених даних.

Особисті дані (посада, ступінь, звання, місце роботи тощо) наведено на дату вчинення акту недоброчесності, або на дату викриття, або на дату внесення у список недоброчесних.