Кравець В.П.

Зображення
Володимир Кравець
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії педагогічних наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ТНПУ)