Проблемне поле вищої освіти України

Тут розміщено матеріали публікацій, що окреслюють проблематику якості сучасної освіти України.

Колеги, запрошуємо до обговорення! Ваші коментарі та матерали зручно надсилати на е-скриньку Центру center@e-csr.org.ua

 


ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ В УКРАЇНІ

Калита Петро ЯковичЩо ширше: управління чи менеджмент?

 

Автор: Петро Калита, президент Української асоціації досконалості та якості

Джерело публікації: Педагогічна газета України, № 4 (278), липень-серпень 2020. Рубрика "Якість освіти"

Фото взято із Фейсбук-сторінки автора

 

У розвиненому світі в умовах глобальної насиченої економіки з жорсткою конкурентною боротьбою управлінські рішення приймаються в сучасних системах менеджменту (СМ). І велике значення має правильне розуміння того, що тут вкладають в поняття "менеджмент".
Адже ще у XVII сторіччі великий Рене Декарт стверджував: "Люди позбулися б половини своїх неприємностей, якби змогли домовитися про значення термінів".

Як же трактується термін "менеджмент" в Україні? Згідно з наказом МОН України "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", затвердженого Кабміном, було сформовано нову галузь підготовки 07 ― "Управління та адміністрування", до складу якої у числі інших спеціальностей увійшов і "Менеджмент".
Цим засвідчено, що "менеджмент" є складовою "управління та адміністрування". І сьогодні в Україні таким твердженням керуються всі, хто причетний до підготовки фахівців за спеціальністю "менеджмент".

Водночас, Міжнародним стандартом ISO 9000:2015 "Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів" в п. 3.3.3. визначено, що "Management" ― це "coordinated activities to direct and control an organization". Тут direct перекладається, як направляти, керувати (руководить ― рос.), а control ― управляти (в світі термін "control" більше застосовується, як "управління", а не тільки "контроль").
Розглянемо взаємовідношення між термінами "управління" і "менеджмент".

Читати далі