Захист академічних прав

Напрям діяльності Центру "Захист академічних прав"


Напрям діяльності Центру "Захист академічних прав"

Центр здійснює просвітницьку діяльність стосовно людських прав громадян, задіяних у системі освіти та науки країни; правовий захист освітян і науковців щодо дотримання етики, академічної доброчесності та відповідальності; експертизу документів і робіт; дослідження та консультації із зазначеної тематики.

 


Людські права ― це загальна категорія, розкриває принцип дотримання прав працюючих в організації, громадян у суспільстві, людини у формалізованій структурі, спільноті. Цей принцип означає, що організація (спільнота) зобов'язана визнавати важливість і всезагальність прав людини, поважати права, зазначені у Загальній декларації людських прав.

Світова спільнота щороку 10 грудня відзначає День людських прав (Human Rights Day або в іншій реадації Міжнародний день захисту людських прав ― International Human Rights Day).

Чи мають освітяни та науковці включатися у процеси захисту своїх прав у межах професійної діяльності? Ба більше — гуртуватися заради захисту людських прав, а саме захисту академічних прав і свобод суб’єктів освітньої та наукової діяльності, утвердженню їх права на рівний доступ до освіти, на академічне чесне (чисте) середовище тощо.
 

Загальна декларація людських прав

Генеральна Асамблея ООН саме 10 грудня 1948 року ухвалила Декларацію, що стала по-справжньому вагомим документом в історії світу — універсальним, ефективним, дієвим механізмом захисту основоположних і невід’ємних людських прав. Загальна декларація людських прав складається із кількох документів (Всесвітньої декларації людських прав та ін.) і має статус документу міжнародного права.

Конвенція про захист людських прав і основоположних свобод

Конвенція має забезпечити повселюдне визнання людських прав, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній декларації людських прав. Цей документ, зокрема, передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав особи. Україна ратифікувала Конвенцію у 1997 році.

 

Закон України "Про освіту" та ін.

Цей закон (2017) є основним документом із регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права. Також у п. 1 ст. 54 закріплено право педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, на "захист професійної честі та гідності", "захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю".

Права учасників освітнього процесу закріплені й у спеціальних законах України, що діють у галузі освіти: "Про вищу освіту" (2014), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (2015), "Про авторське право і суміжні права" (1993), "Про наукову і науково технічну експертизу" (1995), "Про професійно-технічну освіту" (1998), "Про повну загальну середню освіту" (2020), "Про дошкільну освіту" (2001), "Про позашкільну освіту" (2000).

 

Освіта у галузі людських прав

Освіта має відігравати ключову роль у забезпеченні людини знаннями, цінностями, важливими навичками для життя у суспільстві та, зокрема, й обізнаності щодо своїх прав.

Для імплементації Загальної декларації людських прав Рада ООН із людських прав як міжнародний правозахисний орган ухвалила Декларацію ООН про освіту та підготовку в галузі людських прав і сприяє поширенню відповідних знань, залученню молоді до тренінгів тощо.

ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO) як міжнародна організація, структурний підрозділ ООН у сфері освіти, науки і культури у низці освітніх проєктів має таку освітню програму, що спрямована на прищеплення здобувачам освіти цінностей, поглядів та поведінки заради підтримування відповідального громадянства — "Освіта в галузі глобального громадянства" (Global Citizenship Education, GCED).
Такими цінностями означено творчість, інновації та прихильність до миру, людських прав, стійкого розвитку.

Іншою освітньою програмою ЮНЕСКО є "Освіта для справедливих і демократичних суспільств" для сприяння обізнаності дітей та молоді стосовно їх прав та верховенства права.