Довідка

Законом України "Про освіту" визначено форми академічної недоброчесності, а у Закон України "Про вищу освіту" визнає одну форму, а саме тільки академічний плагіат, та в обидвох законах йдеться про відповідальність і певні санкції. Однак події останніх років (із 2016) довели освітянській і науковій спільноті неспроможність передусім чиновництва дотримуватися діючих норм та законодавства України. Саме така довготривала ганебна практика сприяла створенню списків недоброчесних в освіті та науці.

"Чорні списки" складені за публічними даними та відображають проблемне поле освіти і науки — академічну недоброчесність. Недоброчесними освітянами та науковцями є:

Списки складено за офіційними (публічними) даними та оприлюднено 22.12.17. Джерела наведені по кожному факту академічної недоброчесності, кожній особі у списку тощо.

Інформація може доповнюватися з відкриттям нових фактів або уточненням наведених даних.

Особисті дані (посада, ступінь, звання, місце роботи тощо) наведено на дату вчинення акту недоброчесності, або на дату викриття, або на дату внесення у список недоброчесних.