Принципи діяльності Центру

Діяльність Центру засадничена такими принципами:

Добровільність передбачає усвідомлене здійснення дій; це вільне волевиявлення суб’єкта.

Відповідальність засвідчує усвідомлене оцінювання результатів і здатність суб’єкта здійснювати адекватні дії внаслідок настання подій; усвідомлення суті {власних} дій і наслідків за ними; це також здатність людини (спільноти, організації) передбачати події або вчинки, готовність відповідати за наслідки {власних} дій, дотримання нею моральних норм та законів.

Об'єктивність визначає рівновіддалені, незаангажовані відносини між учасниками товариства та третіми особами (суб'єктами, організаціями), суб'єктами та об'єктами діяльності (вивчення, тиражування інформації); незалежність від суб’єктивних факторів при оцінюванні ситуації, у з’ясування істини щодо справ тощо

Доброчесність ― моральна якість та чеснота, моральна чистота, чесність суб’єкта; це і сукупність характеристик поведінки суб’єкта (дій спільноти), в основі якої ― співмірність якостей особи із завданнями її діяльності, людська розсудливість.

Єднання є процесом, спрямованим на об’єднання суб’єктів соціальної взаємодії задля створення можливостей для розвитку / вдосконалення середовища співіснування (спільної діяльності), сприяння активності та розвитку громадського почину.

Партнерство як система взаємовідносин суб’єктів / партнерів, заінтересованих у досягненні певної мети, шляхом об’єднання зусиль, досвіду, ресурсів тощо.

Прозорість характеризує інформаційні комунікації (комунікаційні дії) із забезпечення відкритості та загальнодоступності інформації про діяльність суб’єкта (організації), окрім випадків, визначених Конституцією та законами України.

Відкритість передбачає висвітлення діяльності суб’єкта (організації), зокрема на загальнодоступних ресурсах, майданчиках тощо.

Публічність є характеристикою відкритості суб’єкта стосовно діяльності в інтересах суспільства, задля загального блага, мета якої ґрунтується не на забезпеченні власного/ приватного інтересу.

Рівність забезпечує основи справедливості, права, свободи, обов'язків і першочергово передбачає повагу до особистості, об'єктивне ставлення до фахівця, однаковий розгляд однакових справ (випадків), рівномірний розподіл завдань та що кожен є рівним перед законом.

Самоврядність полягає в автономному функціонуванні організації відповідно до наданого законом права, тобто у самостійному здійснюванні діяльності її членами шляхом колективного управління чи безпосередньо, включенням виконавців у процеси вироблення рішень та за обов'язкової умови ― відсутності органів, що призначаються ззовні.

Відсутність майнового інтересу є умовою діяльності громадських діячів та засвідчує відсутність конфлікту інтересів в організації.