Ділова досконалість

Напрям діяльності Центру "Ділова досконалість"

Напрям діяльності Центру "Ділова досконалість"

Центр здійснює просвітницьку діяльність стосовно рівнів ділової досконалості організацій; навчання керівників організацій (установ, закладів) і підрозділів у тематиці досконалості та менеджменту якості; навчання фахівців з напрямів відповідно до систем менеджменту; підготовку організацій до сертифікації систем менеджменту; консультації та методичну допомогу закладам освіти та іншим організаціям у впровадженні процедур, спрямованих на вдосконалення менеджменту якості; дослідження тощо.

Центр пропонує закладам вищої освіти допомогу на партнерських засадах заради ділової досконалості, підвищення конкурентоздатності шляхом удосконалення систем менеджменту закладу відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 (якість), ISO 14001 (екологія), ISO 21001 (менеджмент освітніх організацій), ISO 22000 (безпека харчових продуктів), ISO 27001 (інформаційна безпека), ISO 45001 (охорона здоров'я і безпека праці), ISO 50001 (енергоменеджмент) і Моделі досконалості EFQM (Європейського фонду менеджменту якості).

Навчання фахівців здійснюємо за напрямами систем менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів:

□ Системи управління якістю організації ISO 9001:2018
□ Система екологічного менеджменту ISO 14001:2015
□ Системи управління безпекою харчових продуктів ISO 22000:2018
□ Системи управління інформаційною безпекою ISO 27001:2015
□ Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001:2018
□ Система енергетичного менеджменту ISO 50001:2018

За результатами навчання, засвідченого відповідним свідоцтвом, є можливість підтвердження отриманої кваліфікації незалежним акредитованим Органом сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) шляхом екзаменування (іспиту), і на цій основі отримати відповідний Сертифікат.
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 


Досконалість (довершеність) — форма завершеності об'єкта, вищий ступінь його розвитку.

Ділова досконалість — комплексна характеристика відповідності суб'єкта діяльності (організації, фахівця) ідеальним параметрам, що забезпечує досягнення її максимальної ефективності / результативності.

Ділова досконалість пов'язана із діловою культурою організації, що є багатовимірною системою соціальної взаємодії учасників, її груп і міні-груп та має в основі систему цінностей і норм, сформованих у межах спільноти / країни. Ділова культура визначає поведінку людей і прийняття ними своїх рішень.

Ділової досконалості організації досягають (чи ні) через системи менеджменту.

 

лапки Ділова досконалість є основою конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки. ...у переважної більшості вітчизняних підприємств — недосконалі системи менеджменту.
За останні десятиліття на різних континентах здійснено багато досліджень успішних компаній. На основі цих досліджень учені подали узагальнену кращу практику успішних організацій сконцентровано як фундаментальні концепції ділової досконалості... На сьогодні такими концепціями в редакції EFQM* (законодавця моди в частині успішних організацій на європейському континенті) є: лідерство через візію, натхнення та чесність; досягнення успіху через таланти людей; додавання цінності для споживачів; побудова стійкого майбутнього; розвиток організаційних здатностей; використання творчості та інновацій; адаптивне управління; стійке досягнення визначних результатів.
Для практичного використання концепцій застосовують моделі досконалості (ідеальних організацій). Порівняння конкретної організації з моделлю дозволяє визначити її сильні сторони та сфери для удосконалення.
[Моделі досконалості надають] найповніше інтегральне уявлення про підходи та інструменти, що необхідні для системного вирішення комплексу проблем, які у нас накопичилися.

Джерело: Петр Калита "В плену некомпетентности", 2016

 

Для окремої людини доскональність може досягатися на різних рівнях розвитку: фізична, моральна, інтелектуальна, професійна, мистецька тощо. Процес самовдосконалення людини є нескінченним.

Етика розкриває поняття про моральну доскональність та шляхи її досягнення для людини.

Вища школа розпочала впроваджувати програми навчання стосовно ділової досконалості. Лідером є Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана з магістерською програмою "Управління діловою досконалістю" із 2019 року.

 

 

 

* EFQM — European Foundation for Quality Management (Європейський фонд менеджменту якості), провідна професійна організації Європи і світу у сфері організаційної / ділової досконалості, EFQM об'єднує понад 500 організацій з майже 60 країн світу