Про центр

Центр науково-освітньої етики створено з метою сприяння:

  • відродженню етичних засад у відносинах суб’єктів, які діють в системі освіти та науки країни,
  • утвердженню загальнолюдських цінностей при здійсненні своєї діяльності всіма суб’єктами у науково-освітньому просторі,
  •  закладанню гуманних і партнерських відносин усіх заінтересованих у розвитку вітчизняної освіти та науки сторін,
  • захисту академічних прав і свобод суб’єктів освітньої та наукової діяльності,
  • утвердженню права суб’єктів освітньої та наукової діяльності на академічне чесне середовище,
  • упровадженню принципів прозорої та публічної діяльності навчальних закладів і наукових установ країни включно з їх структурними підрозділами.

 

Завдання Центру:

‒ розвиток наукової та академічної етики;
‒ розвиток академічної доброчесності (Academic Integrity);
‒ розвиток соціальної відповідальності у сфері освіти та науки;
‒ просвітництво з питань суспільних цінностей, міжсуб’єктної етики, соціальної відповідальності тощо;
‒ проведення експертних і дослідницьких робіт з наукової, освітньої тематики;
‒ надання консультативної допомоги у колі освітньої та наукової проблематики;
‒ захист авторських прав у сфері освіти та науки.


Основні напрями діяльності Центру:

  1. наукова етика;
  2. академічна доброчесність (Academic Integrity);
  3. соціальна відповідальність у сфері освіти та науки;
  4. захист авторських прав у сфері освіти та науки.

 

Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме законів України "Про громадські об’єднання", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, положень Конституції України і засадами Статуту Центру. Центр діє на засадах добровільності, самоврядності, законності, прозорості, публічності, рівноправності усіх членів організації та визнання партнерських відносин для забезпечення виконання статутних завдань.

Центр виконує свою просвітницьку та експертну політику публічно, висвітлює свою діяльність за допомогою сайту та інших інформаційних ресурсів.

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики