Про Центр

Центр академічної етики та досконалості в освіті "Етос"

Центр створено у 2019 році, але історія Центру має початок 2015-16 року. Скорочена назва Центру: Центр "Етос".

Центр діє з метою сприяння:

 утвердженню етичних засад у взаємодії суб’єктів (учасників) освітньої та наукової діяльності,
 професійному зростанню фахівців,
 досягненню ділової досконалості організацій,
 забезпеченню якості освіти і наукових досліджень.


Центр є членом Української асоціації досконалості та якості з 2019 року.


Завдання Центру

Центр "Етос" ставить такі завдання у своїй діяльності в освітньому та науковому середовищі:

○ підтримка академічних свобод та утвердження етичних засад у відносинах суб’єктів, які діють у системі освіти та науки країни;
○ сприяння поширенню цінностей доброчесності в академічному середовищі країни;
○ оцінювання стану досконалості організації та сприяння розвитку ділової культури організацій;
○ забезпечення права суб’єктів освітньої та наукової діяльності на доброчесне академічне середовище, захист їхніх академічних прав і свобод;
○ участь у реалізації програм професійного зростання, неперервної освіти тощо;
○ упровадження принципів соціальної відповідальності у діяльність закладів освіти і наукових установ країни;
○ забезпечення партнерської взаємодії всіх сторін, заінтересованих у розвитку вітчизняної освіти і науки на засадах творчості, академічної доброчесності, соціальної відповідальності, стійкого досягнення результатів, ділової досконалості;
○ реалізація заходів досягнення професійної досконалості;
○ допомога у впровадженні ефективних методів управління організаціями;
○ сприяння реалізації заходів із забезпечення якості освіти та наукових досліджень.


Сфера, напрями і форми діяльності Центру

Діяльність Центру сконцентрована в освітній та науковій сфері:

Сфера діяльності Центру "Етос"

Увесь спектр діяльності ми зводимо до кількох напрямів:

  1. наукова етика та академічна доброчесність
  2. соціальна відповідальність (у сфері освіти та науки)
  3. захист академічних прав (захист прав освітян і науковців)
  4. якість освіти та ділова досконалість

 

Центр "Етос" здійснює діяльність у таких формах:

Форми діяльності Центру "Етос"

 

Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права"; "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про громадські об’єднання"; "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації"; кодексів "Цивільний кодекс України", "Податковий кодекс України"; положень Конституції України і засад Статуту Центру.

Центр "Етос" ― це громадська організація, неприбуткова організація, непідприємницьке товариство. Центр є добровільним об’єднанням професійних діячів у галузі освіти та науки, створено на основі єдності інтересів засновників.

Засновниками Центру є науковці, освітяни й активні громадські діячі у сфері освіти і науки України. Засновники Центру ― кандидати та доктори наук (7 осіб).

Центр виконує свою просвітницьку та експертну політику публічно, висвітлює свою діяльність за допомогою сайту та інших інформаційних ресурсів.