Поляков Микола [1.05.1946-21.09.2020]

Зображення
Микола Поляков
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус:
Член-кореспондент Національної академії наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 і 2017 роках на звання "Токсичний ректор" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року", зокрема, за системну підтримку плагіату і плагіаторів в ДНУ ім. О.Гончара, відновлення домінування родини Демченків в університеті, обман групи "Дисергейт" щодо притягнення плагіаторів до відповідальності. http://e-csr.org.ua/node/12 ; http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт кафедри університету (ДНУ)