Центр академічної етики та досконалості в освіті “Eтос”
The Centre for Ethics and Excellence in Academia  “Ethos”

Мета Центру: сприяння утвердженню етичних засад у взаємодії суб’єктів (учасників) освітньої та наукової діяльності, професійному зростанню фахівців, досягненню ділової досконалості організацій, забезпеченню якості освіти і наукових досліджень

Центр створено 19.02.2019, але підготовча робота розпочалася з 2016 року.

Скорочена назва Центру: Центр "Етос" 

Центр "Етос" ― це Громадська організація, неприбуткова організація, непідприємницьке товариство. Центр є добровільним об’єднанням професійних діячів у галузі освіти та науки, створено на основі єдності інтересів засновників

Засновниками Центру є науковці, освітяни й активні громадські діячі у сфері освіти і науки України. Засновники Центру ― кандидати та доктори наук (7 осіб)

Керує діяльністю Центру "Етос" Рада Центру, яку очолює Голова Ради Центру

Голова Ради Центру ― Алла Сингаївська, кандидат філософських наук (спец. “філософія освіти”), експерт із соціальної відповідальності

 

Голова Наглядової Ради Центру: Олександра Ляшенко, ― доктор економічних наук, професор

Основні (тематичні) напрями діяльності Центру:

Форми діяльності Центру “Eтос”:

http://e-csr.org.ua

+38 (096) 520 24 05
+38 (066) 006 85 84
+38 (063) 354 54 92

center@e-csr.org.ua
ae.center.ua@gmail.com