Дисергейт

Антиплагіатна ініціатива "Дисергейт" створена в Україні у лютому 2016 р. Викликом для ініціаторів стало присудження наукового ступеню доктора педагогічних наук Катерині Кириленко (наукова спец. 13.00.04), адже стало відомо про наявність неоригінального тексту (плагіату) та псевдонаукових тверджень в її докторській дисертації. Науковці та освітяни повстали проти псевдонауки, імітації та плагіату в Україні.
Група "Дисергейт" складається з 20 учених і викладачів. Громадська ініціатива із окремих справ, виконуваних індивідуально, переросла в згуртовану активність, системну групову діяльність. Активісти проводять розслідування, розвідки-викриття недоброчесних практик, переважно в дисертаційних роботах і публікаціях українських учених, державних службовців тощо. Тільки за десять місяців роботи у 2016 р. викрито недоброчесність 10 учених та донесено інформацію про це до громадськості, зокрема, у кампаніях "Кириленкогейт", "НАЗЯВОгейт", "Ніколаєнкогейт", "НАПНгейт".

Гасло групи "Дисергейт" ― За доброчесність!

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики