Андрущенко Віктор

Зображення
Віктор Андрущенко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус:
Академік Національної академії педагогічних наук України
Член-кореспондент Національної академії наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 і 2017 роках на звання "Токсичний ректор" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за потік зловживань щодо використання приміщень університету, непотизм (просування родичів до складу членів підконтрольної Національної академії педагогічних наук України), клерикалізацію педагогічної освіти та продукування політологів-плагіаторів, негідну кадрову політику тощо. http://e-csr.org.ua/node/12 ; http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт університету (НПУ)