Бакіров В.С.

Зображення
Віль Бакіров
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії наук України
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ХНУ)