Омельченко С.О.

Зображення
Світлана Омельченко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Голова спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 (педагогічні науки) у ДДПУ і член спецради Д 29.053.01 (педагогічні науки) у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Старобельськ)
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ДДПУ)