Прокопенко І.Ф.

Зображення
Іван Прокопенко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії педагогічних наук України
Голова спецради Д 64.053.04
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ХНПУ)