Телелим В.М.

Зображення
Василь Телелим
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додаткові дані про статус
Додатково: Генерал-лейтенант; екс-начальник НУОУ (екс-ректор)
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт Міністерства оборони України