Згуровський М.З.

Зображення
Михайло Згуровський
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії наук України
Заступник голови Атестаційної колегії МОН України; екс-міністр освіти і науки України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НТУУ КПІ)