Запорожан Валерій

Зображення
Валерій Запорожан
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
Посада
Додаткові дані про статус:
Академік Національної академії медичних наук України
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
Персональний сайт В.Запорожана
Часовий показник, періоди