Бігус О.О.

Зображення
Ольга Бігус
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт академії (ЛДАКМ)