Дмитриченко Микола

Зображення
Микола Дмитриченко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Посада
Додаткові дані про статус:
Академік Національної академії педагогічних наук України
Додатково: професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2017 році на звання "Тосичний ректор" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за утворення токсичної мережі плагіаторів і фальсифікаторів в Національному транспортному університеті. http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт університету (НТУ)
Часовий показник, періоди