Свіжевська Світлана

Зображення
nonhonor. insect
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
сектор контролю за виконанням ліцензійних вимог Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Тип документу:
дисертація
Назва роботи:
Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець XX – початок XXI ст.)
Опис викриття:
2016 р. Викривачка А.Сингаївська. Надіслано 2 листи до МОН з обґрунтуванням про невідповідність дисертації паспорту обраної наукової спеціальності, фальсифікацію актів щодо впровадження результатів дослідження, конфлікт інтересів посадовців тощо
Підсумки викриття:
Ніяких результатів за листуванням з МОНУ не досягнуто. Листи розглянуто посадовими особами міністерства, які є безпесередніми керівниками Світлани Свіжевської
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Ініціаторка Алла Сингаївська

Фото:
"Бразильська горбатка" (сайт darkroastedblend)
Часовий показник, періоди