Кириленко Катерина

Зображення
Катерина Кириленко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
кафедра філософії
Вид академічної недоброчесності
Тип документу:
дисертація
монографія
наукова стаття
підручник, посібник
Назва роботи:
Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі
Опис викриття:
Викривачка Т.С.Пархоменко, доктор філософських наук, професор
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Відзнаки 2016 року "Плагіатор року" і  "Псевдонауковець року" за ініціативи наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за "винайдення" Лептонного "Бога". http://e-csr.org.ua/node/12 Також у 2017 році отримала звання "Фальсифікатор року" за фальсифікації монографії, навчальних посібників, докторської дисертації. http://e-csr.org.ua/node/189

лапкиТетяна Пархоменко: Кейс Катерини Кириленко став не просто зразковим прикладом системного плагіату, він став маркером руйнації державної вертикалі в управлінні освітою і наукою в Україні і моральної та/або професійної деградації людей, що задіяні в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, починаючи від редакторів наукових видань і рецензентів і завершуючи членами спеціалізованих вчених рад та опонентами.

Фотодокази
сертифікат-16 "Плагіат"
сертифікат-16 "Псевдонаука"
сертифікат-17 "Фальсифікатор"
Фото:
сайт кафедри університету (КНУКіМ)

 

Лідером цитування 16 року стали "лептони" та "Лептонний Бог". Увага суспільства до цих термінів — це окрема історія, не менш захоплива для поціновувачів афоризмів, і буде викладена тут незабаром. Славу "Лептонівни" набула поширювачка терміну "лептони" псевдонауковиця та відома плагіаторка Катерина Кириленко. А сам термін "лептон" став не тільки прозивним, а раз по раз і лайливим ("лептон тобі в поміч" зустрічаємо в мережі).

"Душа не здатна до практичної діяльності, якщо вона не втілена в органічну оболонку. Лептонний "Бог", розум якого у вихідній формі був тотожним із його лептонним тілом, сам створює розмаїття своїх"тілесних органів". "Органами" його діяльності стають ті синергетичні системи, які він створює. "Знаряддями" його діяльності  є ті самі резонансні взаємодії, що здійснюються в синергетичних процесах саморозвитку багаторівневих систем. Можна було б вважати, що Бог своєю креативною діяльністю рятується від нудьги. Також можна було б говорити, що він сам вигадує для себе розмаїття ігор: він грає в створення Космосу для того, щоби не відчувати нудьги."

Катерина КириленкоКатерина Кириленко
Імітаторка наукової діяльності в Україні, докторша псевдо-плагіатних наук, має два звання "Плагіатор року" (2016) і "Псевдонауковець року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року".
Офіційно: Київський національний університет культури і мистецтв, завідувачка кафедри філософії, доктор педагогічних наук, доцент.
Цитата із докторської дисертації "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі" зв спец. 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти), сторінка 162.
Фото із відеозапису засідання Атестаційної колегії МОН України 1.07.16.