Ганс Ленк: Етичні кодекси...

Етичні кодекси поміж гарною видимістю і "тяжкою" повсякденною реальністю

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТНИХ ПРАВИЛ, які повинні мати перевагу щодо усіх інших приписів, а саме:

  1. Враховувати моральні права будь-якого індивіда; останні передують меркантильним міркуванням.
  2. У випадку нерозв'язного конфлікту ≪між рівноцінними основними правами≫ — ≪шукати компромісу, який однаковою мірою може задовольнити кожного≫.
  3. Лише зваживши моральні права кожної сторони, можна і треба схвалити таке рішення, що несе у собі якнайменші збитки усім сторонам.
  4. Лише з огляду на правила 1, 2, 3 підраховувати прибуток щодо збитків.
  5. За умов практично нерозв'язних конфліктів слід шукати чесних компромісів.
  6. Всезагальна (вищого щаблю) моральна відповідальність передує неморальним, обмеженим безпосереднім обов'язкам.
  7. Універсально-моральна відповідальність передує, як правило, функціональній та рольовій відповідальності.
  8. Безпосередня первинна моральна відповідальність більшою мірою має перевагу щодо відповідальності перед дальніми чи близькими (проте як необхідність має бути градація згідно з тягарем наслідків та їх тривалості), а також щодо вторинної корпоративної відповідальності.
  9. Громадське благо, спільне благо має передувати усім іншим специфічним і партикулярним* неморальним інтересам.
  10. У питаннях організації (техніки) безпеки перевага надається тим рішенням, які технічно забезпечують захист і можуть мати кращу економічну обґрунтованість. До того ж, у разі сумніву вимоги техніки безпеки мають перевагу над економічними вимогами.

 

* партикулярний (лат.) — окремий, частковий, приватний, неофіційний

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики