Ципко Вікторія

Зображення
Вікторія Ципко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
Кафедра туризму
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2016 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
сайт університету (НТУ)
Часовий показник, періоди