Кротевич Михайло

Зображення
Михайло Кротевич
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2016 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
сайт Національного інституту раку
Часовий показник, періоди