Євдокимова Вікторія

Зображення
Вікторія Євдокимова
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
кафедра акушерства і гінекології № 1
Вид академічної недоброчесності
Тип документу:
дисертація
Назва роботи:
Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми ендометріозу. Прогнозування, діагностика, лікування
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2016 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
сайт "Rekciti" (довідкова по м.Одеса)
Часовий показник, періоди

 

Творцем квазі-нової медичної термінології є Вікторія Євдокимова. Перли виникли при плагіатуванні у перекладі з російської на українську.

"геніальний ендометріоз"

Варто зазначити, що ендометріоз — це медичний діагноз, і вираз мав би бути "генітальний ендометріоз", російською — "генитальный эндометриоз".

"тихорєцький імунітет"

Мало б бути "тканинний імунітет" чи, як зазначають фахівці, "клітинний імунітет", російською — "тканевой иммунитет".

"тихорєцькі металопротеїнази"

Це мали б бути ферменти "тканинні металопротеїнази" або, як зазначають фахівці, "клітинні металопротеїнази", російською — "тканевые металопротеиназы".
Вікторія ЄвдокимоваВікторія Євдокимова
Імітаторка наукової діяльності,  фальсифікаторка у науці в Україні, номінантка на отримання звання "Фальсифікатор року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року". Ще у 2015 році — наймолодша докторша медичних наук, однак справедливо позбавлена цього ступеня за ганебну роботу з фальшуванням даних для дисертації (містить не тільки плагіат текстів, а й фото, рисунків, табличних показників). 
Офіційно: Одеський національний медичний університет, наукова співробітниця. У минулому асистент на кафедрі акушерства і гінекології № 1 ОНМУ .
Цитати із докторської дисертації "Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми ендометріозу. Прогнозування, діагностика, лікування" за спец. 14.01.01 (акушерство та гінекологія) і спец. 03.00.15 (генетика), сторінки 43, 87, 220, 304.
Фото: сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", де розміщені викривальні статті.