Євдокимова Вікторія

Вид академічної недоброчесності
Вікторія Євдокимова
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
кафедра акушерства і гінекології № 1
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2016 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Детальніше про "здобутки":
Тип документу:
дисертація
Назва роботи:
Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми ендометріозу. Прогнозування, діагностика, лікування
Фото:
сайт "Rekciti" (довідкова по м.Одеса)

 

Творцем квазі-нової медичної термінології є Вікторія Євдокимова. Перли виникли при плагіатуванні у перекладі з російської на українську.

"геніальний ендометріоз"

Варто зазначити, що ендометріоз — це медичний діагноз, і вираз мав би бути "генітальний ендометріоз", російською — "генитальный эндометриоз".

"тихорєцький імунітет"

Мало б бути "тканинний імунітет" чи, як зазначають фахівці, "клітинний імунітет", російською — "тканевой иммунитет".

"тихорєцькі металопротеїнази"

Це мали б бути ферменти "тканинні металопротеїнази" або, як зазначають фахівці, "клітинні металопротеїнази", російською — "тканевые металопротеиназы".
Вікторія ЄвдокимоваВікторія Євдокимова
Імітаторка наукової діяльності,  фальсифікаторка у науці в Україні, номінантка на отримання звання "Фальсифікатор року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року". Ще у 2015 році — наймолодша докторша медичних наук, однак справедливо позбавлена цього ступеня за ганебну роботу з фальшуванням даних для дисертації (містить не тільки плагіат текстів, а й фото, рисунків, табличних показників). 
Офіційно: Одеський національний медичний університет, наукова співробітниця. У минулому асистент на кафедрі акушерства і гінекології № 1 ОНМУ .
Цитати із докторської дисертації "Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми ендометріозу. Прогнозування, діагностика, лікування" за спец. 14.01.01 (акушерство та гінекологія) і спец. 03.00.15 (генетика), сторінки 43, 87, 220, 304.
Фото: сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", де розміщені викривальні статті.
Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики