Кузьмінець Микола

Вид академічної недоброчесності
Микола Кузьмінець
Науковий ступінь
ВНЗ, наукова установа, заклад
Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2017 році на звання "Фальсифікатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за фальсифікацію публікацій, дисертації, протоколів засідання кафедри. http://e-csr.org.ua/node/189

Тип документу:
дисертація
монографія
Автор оригінальної роботи (для рубрики плагіат)
Оригінальна робота (для рубрики плагіат):
Технология и комплекс технических средств для капитального ремонта магистральных нефтепроводов без подъема трубы. Стаття опублікована: Трубопроводный транспорт нефти. – М. : АК "Транснефть", 1994. – № 2. – С. 25-28.
Фото:
сайт кафедри університету (НТУ)
Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики