Кодекс поведінки Товариства Макса Планка

Товариство Макса Планка — Товариство (імені) Макса Планка для сприяння науці (MPG), є незалежною дослідницькою організацією у Німеччині з адміністративним центром у Мюнхені (юридично в Берліні), засновано у 1911 році та перезасновано 1948 року. Структурно товариство є асоціацією, що об'єднує понад 80 установ. Товариство MPG — це різноманітна спільнота, у складі якої, зокрема, учені, студенти, аспіранти, адміністративний та інший персонал.
Кожен із понад 80 науково-дослідних інститутів (за рідким винятком) має у своїй назві власне ім'я Макса Планка та зазначення профілю / галузі.

Макс Карл Ернст Людвіґ Планк — німецький фізик-теоретик, професор Берлінського і Кільського університетів, викладав також і у Мюнхенському університеті. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1918) за внесок у розвиток квантової фізики, який своєю чергою вплинув на розвиток термодинаміки.
Має зв'язок із Україною: був дійсним членом Наукового товариства iм. Шевченка у Львовi (від 1924).

Кодекс ухвалено 2000 року.

 


MPG

Наші основні цінності:

 • Ми ставимося один до одного з повагою.
 • Ми діємо чесно, етично та доброчесно.
 • Ми спілкуємося прозоро та з повагою, як усередині [MPG], так і зовні.

Ми очікуємо, що всі Відвідувачі та Партнери зі співробітництва враховуватимуть основні цінності MPG у своїх діях.

 

Товариство Макса Планка очікує від усіх Співробітників і Співробітниць, Учених, Адміністраторів, Гостей та Партнерів зі співробітництва дотримання таких принципів:

 1. Наша місія — проводити фундаментальні дослідження на найвищому рівні в цілому світі для загального блага. Тому наше гасло "Знання повинні передувати застосуванню".
  Товариство Макса Планка може озирнутися на давню традицію високого рівня фундаментальних досліджень. Ми відчуваємо себе зобов'язаними запропонувати нашим ученим найкращі умови для проведення своїх досліджень. Незважаючи на різні наукові інтереси наших учених, ми всі маємо спільну мету: зрозуміти навколишній світ на благо всього людства.
   
 2. Ми ставимося один до одного з повагою і не терпимо будь-якої форми дискримінації за етнічною приналежністю, статтю, інвалідністю, релігією чи переконаннями, віком, сексуальною орієнтацією чи ідентичністю.
  Дискримінації немає місця у товаристві Макса Планка: ні в лаборатарії, ні в майстерні, ні в офісі, ні у прийнятті на роботу. Ми переконані, що наука та дослідження розцвітають на різноманітті: різноманітність забезпечує нові імпульси, нові ідеї, нові перспективи та інновації.
   
 3. Ми проводимо наші дослідження та підтримуємо дослідження інших людей належним чином та відповідно до найвищих наукових стандартів.
  Ми прагнемо забезпечити наукову доброчесність і здійснювати відповідно до рекомендацій наукові практики належним чином. Для нас наукова якість має пріоритет над кількістю. З метою моніторингу нашого прогресу та відповідності нашим стандартам, ми регулярно запрошуємо зовнішніх експертів (Консультативну раду) для оцінки якості наших досліджень та роботи в наших інститутах.
   
 4. Відкрито та з повагою ми обговорюємо проблеми та реалізуємо рішення; ми повідомляємо принципи та процедури, на яких ґрунтуються наші дії та рішення.
  Наша мета — запропонувати робоче середовище, в якому всі співробітники отримують визнання і впевнені, що вони можуть вирішувати проблеми відкрито і не боячись переслідувань. Якщо проблеми виникають усередині інституту чи Товариства, ми обговорюємо їх відкрито і з повагою з метою пошуку рішення, прийнятного для всіх сторін.
   
 5. Ми цінуємо досягнення інших, визнаємо належний внесок інших у нашу роботу та даємо конструктивні відгуки.
  Наука та інновації залежать від відкритої та конструктивної дискусії, починаючи з вільного обміну новими ідеями та можливо, критичного ставлення о усталених концепцій (старої мудрості). Таким чином ми відверто обговорюємо наші дослідження та висловлюємо конструктивну критику. Ми віддаємо належне тим, хто допомагає нам своїми ідеями та критикою. Ми цінуємо досягнення тих Колежанок і Колег, які працюють у лабораторіях, адміністрації та на фабриках і таким чином підтримуємо наших учених. Вони суттєво сприяють успіху Товариства Макса Планка. Ми пишаємося досягненнями Учених, Співробітниць і Співробітників інститутів та Товариства Макса Планка.
   
 6. Ми працюємо разом із довірою, підтримуємо одне одного у досягненні наших цілей і поважаємо індивідуальні навички та потреби.
  Ми усвідомлюємо, що в науці існує жорстка конкуренція, і тому багато хто відчуває сильний тиск. Ми взяли на себе зобов'язання поважати особисті межі та сприяти створенню робочого середовища на засадах довіри і взаємоповаги.
   
 7. Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності перед своїми Колежанками і Колегами, громадськістю та навколишнім середовищем, тому діємо шляхом підтримки і стійкого розвитку.
  Ми хочемо підтримувати одне одного у галузі науки, у питаннях керівництва і наставництва, а також кар’єри. Ми діємо усвідомлюючи, що наші дослідження в основному фінансуються за рахунок платників податків, і ми будемо дотримуватися загальних умов державного фінансування. По можливості, ми зобов'язуємося проводити наші дослідження екологічно стійкими способами.
   
 8. Ми спілкуємося відкрито й прозоро між собою та з громадськістю.
  Наукові відкриття повинні бути відкритими для їх оцінки громадськістю. Оскільки ми в основному фінансуємося за державні кошти, але в той же час також отримуємо приватні пожертви, ми розглядаємо як наш обов’язок відкрито та прозоро інформувати громадськість про наші дослідження. Ми використовуємо багато каналів для спілкування з громадськістю: наприклад, класичні та соціальні медіа, публічні лекції, екскурсії в інститутах та іміджеві програми.

 

Джерело:

https://www.mpg.de
Дякуємо за переклад з нім. Володимирові Савенку! В.І. Савенко — доктор технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури