Етичні кодекси

Етичні кодекси є стандартами, що описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких передбачається, що мають дотримуватися працівники організації (установи, галузі, компанії, підприємства тощо). Це офіційний документ організації. 

Види кодексів:

  • Етичний кодекс
  • Корпоративний кодекс
  • Професійний кодекс
  • Кодекс честі
  • Кодекс ділової етики
  • Кодекс поведінки
  • Кодекс взаємодії

Кодекси мають якомога повніше відображати реальну ситуацію і специфіку організації, де вони ухвалюються, та використовуються переважно як інструменти корпоративного управління.

Етичні кодекси як форма інституціоналізації принципів соціальної відповідальності розробляються з метою опису цілей організації, створення етичної атмосфери і визначення етичних рекомендацій у процесі прийняття рішень, описують систему загальних цінностей та правил етики, яких, передбачається, повинні дотримуватися її співробітники. У кодексах письмово формулюють етичні принципи організації, правила ділової поведінки, відповідальність менеджменту (адміністрації, керівництва) по відношенню до своїх співробітників.

Міжнародний етичний кодекс прийнято 1999 р.

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики