Гриневич Лілія

Зображення
Лілія Гриневич
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
ВНЗ, наукова установа, заклад
Вид академічної недоброчесності
Тип документу:
наукова стаття
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Відзнака 2016 і 2017 років "Посіпака року" за ініціативи наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". Номінована у 2016 році також на звання "Плагіатор року" за плагіат у 2 наукових статтях. http://e-csr.org.ua/node/12 ; http://e-csr.org.ua/node/189

Фотодокази
сертифікат-16
сертифікат-17
Фото:
сайт "Урядовий портал" Кабінету міністрів України