Максим Демченко

Зображення
Демченко Максим
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
Вид академічної недоброчесності
Тип документу:
наукова стаття
інше
Опис викриття:
Викривачка Е.Шестакова, доктор філологічних наук
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінація 2016 року на звання "Плагіатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". Номінований як фігурант "фабрики дисертацій" "Родина Демченків": Володимир ― батько та сини Сергій і Максим, а також Анжела Лященко і Хатуна Гурчіані. http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
Франсіско-Хосе де Гойя: "Капричос". Офорт №49 "Маленькі домовики"
Часовий показник, періоди

лапки Елеонора Шестакова: Кандидатська дисертація М.Демченка була виконана (2011) в ДНУ ім. О.Гончара під керівництвом С.В.Токовенка та захищена в спеціалізованій раді цього ж університету. Усі статті, які заявлені в авторефераті М.Демченка в якості апробації, є плагіатом із досліждень (статей, дисертацій, монографій) російських учених. "Плагіатні" статті Масима Демченка були надруковані в наукових виданнях ДНУ ім. О.Гончара "Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: Філософія, соціологія, політологія" та "Грані". Більше того, М.Демченко викритий у так званому "груповому плагіаті" або "плагіатному секондхенді": статті, що були підписані прізвищем М.Демченка, за декілька років до цього вже були украдені у російських учених, перекладені українською мовою і надруковані під прізвищами С.Демченка та А.Лященко. Ректорат ДНУ ім. О.Гончара ніяк не відреагував на 3 мої заяви про плагіат Максима Демченка.

Дані станом на 15.06.18

Сім'я Демченко
Сім'я Демченко
Використано фото
з архіву газети "Сегодня"