Гурак Руслан

Зображення
Руслан Гурак
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Державна інспекція навчальних закладів України
Додаткові дані про статус:
Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 році на звання "Плагіатор року" за ініціативи наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року". http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
сайт ДІНЗ
Часовий показник, періоди