Непочатенко Олена

Зображення
Олена Непочатенко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Галузь
Посада
Додаткові дані про статус:
Додатково: професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Вид академічної недоброчесності
Тип документу:
підручник, посібник
Назва роботи:
Фінанси підприємств : підручник (у співіторстві з Н.Ю.Мельничук), опублікований 2013 р. у видавництві "Центр навчальної літератури". http://culonline.com.ua/Books/Finansy_pidpr_Nepochatenko.pdf
Оригінальна робота (для рубрики плагіат):
Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. (2006). http://www.blagodeteleva-vovk.com/book/chapters.html
Автор оригінальної роботи (для рубрики плагіат)
Опис викриття:
2017 р. Викривачка С.Л.Благодєтєлєва-Вовк, кандидат економічних наук, доцент. Особисто (за підказкою В.Бахрушина) виявила текстове запозичення ― 6 сторінок тексту разом із таблицею та прикладами з власного навчального посібника.
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2017 році на звання "Плагіатор року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за текстові запозичення у підручнику. http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт університету (УНУС)
Часовий показник, періоди