Етична експертиза проєктних пропозицій до участі у конкурсних відборах

Запит на етичну експертизу проєктних пропозицій
до подання на міжнародні конкурси і гранти


Участь у міжнародних проєктах, зокрема, грантових програмах, передбачає зобов’язання учасників здійснювати діяльність винятково на етичних засадах. Отже, ще на етапах підготовки до проєктної діяльності, вибудовування бізнес-стратегій, наукових досліджень тощо ініціаторам варто з’ясувати рівень відповідності намірів стосовно базових етичних норм.

У світі схвальною є практика перевіряння / оцінювання на відповідність пропозицій до участі у міжнародних конкурсних відборах фундаментальним етичним принципам поряд із забезпеченням прозорості, питань безпеки тощо. Застосування етичних принципів засвідчує і відповідальність, і доброчесність у майбутній діяльності проєктанта.

Центр "Етос" має кваліфікованих фахівців у царині етичної експертизи, які консультативно її проводять або сприяють процедурі етичної самооцінки проєктної пропозиції.