Кириленко В'ячеслав

Зображення
В’ячеслав Кириленко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінований у 2016 році на звання "Посіпака року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за несумісні з посадовими обов'язками держслужбовця дії на користь дружини-плагіаторки К.Кириленко. http://e-csr.org.ua/node/12

Фото:
сайт "Урядовий портал" Кабінету міністрів України
Часовий показник, періоди