Костриця Н.М.

Зображення
Наталія Костриця
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра української та класичних мов
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НУБіП)